Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.1

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā pāṇḍavān draṣṭuṁ
pratītān puruṣottamaḥ
indraprasthaṁ gataḥ śṛīmān
yuyudhānādibhir vṛtaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ekadā — jednou; pāṇḍavān — syny Pāṇḍua; draṣṭum — navštívit; pratītān — viditelné; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; indraprastham — do Indraprasthy, hlavního mĕsta Pāṇḍuovců; gataḥ — odjel; śrī-mān — vlastník veškerého majestátu; yuyudhāna-ādibhir — Yuyudhānou (Sātyakim) a ostatními; vṛtaḥ — doprovázený.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Jednou svrchovanĕ majestátní Pán, Osobnost Božství, odjel do Indraprasthy navštívit Pāṇḍuovce, kteří se znovu objevili na veřejnosti. Pána doprovázeli Yuyudhāna a ostatní společníci.

Význam

Témĕř každý kromĕ Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy si myslel, že Pāṇḍuovci zahynuli v ohni založeném Duryodhanou v domĕ ze šelaku. Nyní se Pāṇḍuovci znovu objevili na veřejnosti a Kṛṣṇa je navštívil.