Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.57.29

Verš

akrūraḥ kṛtavarmā ca
śrutvā śatadhanor vadham
vyūṣatur bhaya-vitrastau
dvārakāyāḥ prayojakau

Synonyma

akrūraḥ kṛtavarmā ca — Akrūra a Kṛtavarmā; śrutvā — když slyšeli o; śatadhanoḥ — Śatadhanvy; vadham — zabití; vyūṣatuḥ — odešli do vyhnanství; bhaya-vitrastau — zachváceni nesmírným strachem; dvārakāyāḥ — ze Dvāraky; prayojakau — osnovatelé.

Překlad

Když Akrūra a Kṛtavarmā, kteří původnĕ navedli Śatadhanvu ke spáchání jeho zločinu, slyšeli, že byl zabit, uprchli strachy ze Dvāraky a usadili se jinde.