Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.57.18

Verš

pratyākhyātaḥ sa tenāpi
śatadhanvā mahā-maṇim
tasmin nyasyāśvam āruhya
śata-yojana-gaṁ yayau

Synonyma

pratyākhyātaḥ — odmítnutý; saḥ — on; tena — jím, Akrūrou; api — také; śatadhanvā — Śatadhanvā; mahā-maṇim — cenný drahokam; tasmin — s sebou; nyasya — když odjel; aśvam — na konĕ; āruhya — poté, co nasedl; śata — sto; yojanayojanů (jeden yojan mĕří asi 12,8 kilometrů); gam — který dokázal ujet; yayau — odjel.

Překlad

Śatadhanvā, jehož prosbu takto odmítl i Akrūra, uložil cenný drahokam do Akrūrovy péče a uprchl na koni, který dokázal ujet sto yojanů (1  280 kilometrů).

Význam

Výraz nyasya, „zanechávající v péči“, naznačuje, že Śatadhanvā nyní považoval drahokam za svůj; nechal jej tedy v péči přítele. Řečeno bez obalu, jedná se o mentalitu zlodĕje.