Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.26

Verš

antaḥ-pura-varaṁ rājan
lalanā-śata-saṅkulam
viveśa patnyā gaganād
vidyuteva balāhakaḥ

Synonyma

antaḥ-pura — vnitřního paláce; varam — nanejvýš skvostného; rājan — ó králi (Parīkṣite); lalanā — rozkošných žen; śata — stovek; saṅkulam — plného; viveśa — vstoupil do; patnyā — s manželkou; gaganāt — z oblohy; vidyutā — s bleskem; iva — jako; balāhakaḥ — mrak.

Překlad

Ó králi, Pán Pradyumna a Jeho manželka připomínali mrak doprovázený bleskem, když sestoupili z oblohy do vniřních komnat Kṛṣṇova nejskvostnĕjšího paláce, který byl plný rozkošných žen.