Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.25

Verš

ākīryamāṇo divi-jaiḥ
stuvadbhiḥ kusumotkaraiḥ
bhāryayāmbara-cāriṇyā
puraṁ nīto vihāyasā

Synonyma

ākīryamāṇaḥ — zasypávaný; divi-jaiḥ — obyvateli nebes; stuvadbhiḥ — kteří oslavovali; kusuma — kvĕtin; utkaraiḥ — rozhazováním; bhāryayā — svou manželkou; ambara — po obloze; cāriṇyā — která se pohybovala; puram — do mĕsta (Dvāraky); nītaḥ — byl přenesen; vihāyasā — oblohou.

Překlad

Zatímco obyvatelé vyšších planet zasypávali Pradyumnu kvĕtinami a oslavovali Ho, Jeho manželka se objevila na obloze a přenesla Ho oblohou zpĕt do mĕsta Dvāraky.