Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.43

Verš

ātma-moho nṛṇām eva
kalpate deva-māyayā
suhṛd durhṛd udāsīna
iti dehātma-māninām

Synonyma

ātma — ohlednĕ vlastního já; mohaḥ — zmatenost; nṛṇām — lidí; eva — pouze; kalpate — je způsobena; deva — Nejvyššího Pána; māyayā — klamnou, hmotnou energií; suhṛt — přítel; durhṛt — nepřítel; udāsīnaḥ — neutrální; iti — takto uvažující; deha — tĕlo; ātma — za své já; māninām — pro ty, kdo považují.

Překlad

Māyā Nejvyššího Pána nechává lidi zapomenout na jejich skutečné já a tak, když považují tĕlo za své já, vidí ostatní jako přátele, nepřátele nebo neutrální.