Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.42

Verš

taveyaṁ viṣamā buddhiḥ
sarva-bhūteṣu durhṛdām
yan manyase sadābhadraṁ
suhṛdāṁ bhadram ajña-vat

Synonyma

tava — tvůj; iyam — tento; viṣamā — zaujatý; buddhiḥ — postoj; sarva-bhūteṣu — ke všem živým bytostem; durhṛdām — tĕch, kdo chovají zlé úmysly; yat — to; manyase — přeješ; sadā — vždy; abhadram — zlo; suhṛdām — tvým dobrodincům; bhadram — dobro; ajña-vat — jako nevĕdomá osoba.

Překlad

(Balarāma řekl Rukmiṇī:) Tvůj postoj je zaujatý, neboť jako nevĕdomá osoba přeješ dobro tĕm, kdo jsou nepřátelští ke všem živým bytostem a kdo činili zlo tvým skutečným dobrodincům.