Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.4

Verš

patyur balaṁ śarāsāraiś
channaṁ vīkṣya su-madhyamā
sa-vrīḍm aikṣat tad-vaktraṁ
bhaya-vihvala-locanā

Synonyma

patyuḥ — svého Pána; balam — vojsko; śara — šípů; āsāraiḥ — tĕžkými přívaly; channam — pokryté; vīkṣya — když vidĕla; su-madhyamā — (Rukmiṇī) se štíhlým pasem; sa-vrīḍam — stydlivĕ; aikṣat — pohlédla; tat — Jeho; vaktram — do tváře; bhaya — strachem; vihvala — rozrušené; locanā — jejíž oči.

Překlad

Rukmiṇī se štíhlým pasem při pohledu na vojsko svého Pána pokryté přívaly šípů stydlivĕ pohlédla do Jeho tváře polekanýma očima.