Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.3

Verš

aśva-pṛṣṭhe gaja-skandhe
rathopasthe ’stra kovidāḥ
mumucuḥ śara-varṣāṇi
meghā adriṣv apo yathā

Synonyma

aśva-pṛṣṭhe — na koňském hřbetĕ; gaja — slonů; skandhe — na ramenou; ratha — kočárů; upasthe — na sedadlech; astra — zbraní; kovidāḥ — znalí používání; mumucuḥ — vypustili; śara — šípů; varṣāṇi — spršky; meghāḥ — mraky; adriṣu — na hory; apaḥ — vodu; yathā — jako.

Překlad

Nepřátelští králové, znalí používání zbraní a sedící na hřbetech koní, ramenou slonů a sedadlech kočárů, zasypali Yaduovce šípy jako mraky zalévající deštĕm hory.