Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.26

Verš

yāvan na me hato bāṇaiḥ
śayīthā muñca dārīkām
smayan kṛṣṇo dhanuś chittvā
ṣaḍbhir vivyādha rukmiṇam

Synonyma

yāvat — zatímco; na — ne; me — mými; hataḥ — zabit; bāṇaiḥ — šípy; śayīthaḥ — ulehneš; muñca — propusť; dārīkām — dívku; smayan — usmívající se; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; dhanuḥ — jeho luk; chittvā — lámající; ṣaḍbhiḥ — šesti (šípy); vivyādha — probodl; rukmiṇam — Rukmīho.

Překlad

„Propusť tu dívku než Tĕ smrtelnĕ zasáhnu svými šípy a přinutím Tĕ ulehnout na zem!“ Pán Kṛṣṇa na to odpovĕdĕl úsmĕvem, šesti šípy zasáhl Rukmīho a zlomil mu luk.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že Pán Kṛṣṇa mĕl ve skutečnosti ulehnout s Rukmiṇī na krásné kvĕtinové lůžko, ale Rukmī to ze studu přímo nezmínil.