Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.22

Verš

adyāhaṁ niśitair bāṇair
gopālasya su-durmateḥ
neṣye vīrya-madaṁ yena
svasā me prasabhaṁ hṛtā

Synonyma

adya — dnes; aham — já; niśitaiḥ — ostrými; bāṇaiḥ — svými šípy; gopālasya — pastevce; su-durmateḥ — jehož mentalita je nanejvýš zlomyslná; neṣye — odstraním; vīrya — v Jeho moc; madam — pýchu z opojení; yena — se kterou; svasā — sestru; me — moji; prasabham — násilím; hṛtā — unesl.

Překlad

„Ten zlomyslný pastevec, opojený svou statečností, násilím unesl moji sestru. Dnes však Jeho pýchu odstraním svými ostrými šípy.“

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že gopālasya ve skutečnosti znamená „ochránce Ved“, zatímco durmateḥ znamená „toho, jehož krásná mysl má soucit i se zlomyslnými“. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dodává, že skutečný význam toho, co Rukmī řekl, je, že se dnes Rukmī v boji s Pánem Kṛṣṇou zbaví své přetvářky, že je velký hrdina.