Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.13

Verš

śaureḥ sapta-daśāhaṁ vai
saṁyugāni parājitaḥ
trayo-viṁśatibhiḥ sainyair
jigye ekam ahaṁ param

Synonyma

śaureḥ — s Kṛṣṇou; sapta-daśa — sedmnáct; aham — já; vai — vskutku; saṁyugāni — bitev; parājitaḥ — prohrál; trayaḥ-viṁśatibhiḥ — dvaceti třemi; sainyaiḥ — s vojsky; jigye — vyhrál; ekam — jednu; aham — já; param — pouze.

Překlad

V bitvĕ s Kṛṣṇou jsem já a mých dvacet tři vojsk prohrál sedmnáctkrát; pouze jednou jsem Ho porazil.

Význam

Jarāsandha nabízí svůj život jako příklad nevyhnutelného štĕstí a úzkosti v tomto hmotném svĕtĕ.