Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.53.36

Verš

kṛṣṇam āgatam ākarṇya
vidarbha-pura-vāsinaḥ
āgatya netrāñjalibhiḥ
papus tan-mukha-paṅkajam

Synonyma

kṛṣṇam — Pán Kṛṣṇa; āgatam — přijel; ākarṇya — když se doslechli; vidarbha-pura — hlavního mĕsta Vidarbhy; vāsinaḥ — obyvatelé; āgatya — přicházející; netra — svých očí; añjalibhiḥ — pootevřenými dlanĕmi; papuḥ — pili; tat — Jeho; mukha — tvář; paṅkajam — lotosovou.

Překlad

Když se obyvatelé Vidarbha-puru doslechli, že přijel Pán Kṛṣṇa, šli Ho všichni navštívit. Pootevřenými dlanĕmi svých očí pili med Jeho lotosové tváře.