Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.53.35

Verš

evaṁ rājñāṁ sametānāṁ
yathā-vīryaṁ yathā-vayaḥ
yathā-balaṁ yathā-vittaṁ
sarvaiḥ kāmaiḥ samarhayat

Synonyma

evam — takto; rājñām — králům; sametānām — jež se shromáždili; yathā — podle; vīryam — jejich moci; yathā — podle; vayaḥ — jejich vĕku; yathā — podle; balam — jejich síly; yathā — podle; vittam — jejich bohatství; sarvaiḥ — všemi; kāmaiḥ — vhodnými vĕcmi; samarhayat — uctil je.

Překlad

Takto Bhīṣmaka daroval všechny vhodné vĕci králům, kteří se při této příležitosti shromáždili, a uctil je, jak se s ohledem na jejich politickou moc, vĕk, fyzickou zdatnost a bohatství slušelo.