Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.53.2

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tathāham api tac-citto
nidrāṁ ca na labhe niśi
vedāham rukmiṇā dveṣān
mamodvāho nivāritaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; tathā — stejnĕ; aham — Já; api — také; tat — zamĕřená na ní; cittaḥ — Má mysl; nidrām — spánku; ca — a; na labhe — nedostává se mi; niśi — v noci; veda — vím; aham — Já; rukmiṇā — Rukmīm; dveṣāt — z nepřátelství; mama — Má; udvāhaḥ — svatba; nivāritaḥ — zakázaná.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Tak jako je Rukmiṇina mysl zamĕřena na Mĕ, je Má mysl zamĕřena na ni. Dokonce nemohu ani v noci spát. Vím, že Rukmī z nenávisti naši svatbu zakázal.