Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.53.16

Verš

taṁ vai vidarbhādhipatiḥ
samabhyetyābhipūjya ca
niveśayām āsa mudā
kalpitānya-niveśane

Synonyma

tam — jeho, krále Damaghoṣu; vai — vskutku; vidarbha-adhipatiḥ — vládce Vidarbhy, Bhīṣmaka; samabhyetya — vycházející přívítat; abhipūjya — projevující úctu; ca — a; niveśayām āsa — ubytoval ho; mudā — s radostí; kalpita — postaveném; anya — zvláštním; niveśane — v sídle.

Překlad

Bhīṣmaka, vládce Vidarbhy, vyšel z mĕsta a setkal se s králem Damaghoṣou, jemuž nabídl předmĕty symbolizující úctu. Potom Damaghoṣu ubytoval v sídle zvláštĕ postaveném pro tuto příležitost.