Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.44

Verš

brāhmaṇa uvāca
ity ete guhya-sandeśā
yadu-deva mayāhṛtāḥ
vimṛśya kartuṁ yac cātra
kriyatāṁ tad anantaram

Synonyma

brāhmaṇaḥ uvācabrāhmaṇa pravil; iti — takto; ete — tyto; guhya — důvĕrné; sandeśāḥ — zprávy; yadu-deva — ó Pane Yaduovců; mayā — mnou; āhṛtāḥ — přinesené; vimṛśya — rozvažující; kartum — je třeba učinit; yat — co; ca — a; atra — v této záležitosti; kriyatām — prosím učiň; tat — to; anantaram — ihned vzápĕtí.

Překlad

Brāhmaṇa řekl: Toto je důvĕrná zpráva, kterou jsem přinesl, ó Pane Yaduovců. Prosím rozvaž, co musí být za tĕchto okolností učinĕno a učiň to hned.

Význam

Když brāhmaṇa dorazil, zlomil pečeť důvĕrného dopisu napsaného v soukromí Rukmiṇiných komnat a určeného pouze pro Pán Kṛṣṇu. Použitím výrazu guhya-sandeśāḥ zde důvĕryhodný brāhmaṇa osobnĕ vybraný Rukmiṇī potvrzuje, že neporušil důvĕrnost této zprávy. Slyšel ji pouze Pán Kṛṣṇa. Jelikož se svatba s Rukmiṇī rychle blížila, Śrī Kṛṣṇa musel jednat ihned. Výraz yadu-deva vyjadřuje, že se Pán Kṛṣṇa, jako Pán mocné yaduovské dynastie, mĕl rozhodnout a potom v případĕ potřeby zmobilizovat své následovníky.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté druhé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Rukmiṇina zpráva pro Pána Kṛṣṇu.“