Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.39

Verš

tan me bhavān khalu vṛtaḥ patir aṅga jāyām
ātmārpitaś ca bhavato ’tra vibho vidhehi
mā vīra-bhāgam abhimarśatu caidya ārād
gomāyu-van mṛga-pater balim ambujākṣa

Synonyma

tat — proto; me — mnou; bhavān — Ty, vznešený; khalu — vskutku; vṛtaḥ — vybrán; patiḥ — za manžela; aṅga — drahý Pane; jāyām — jako manželka; ātmā — já sama; arpitaḥ — nabídnuta; ca — a; bhavataḥ — Tobĕ; atra — zde; vibho — ó všemocný; vidhehi — prosím přijmi; — nikdy; vīra — hrdiny; bhāgam — podílu; abhimarśatu — mĕl by se dotknout; caidyaḥ — Śiśupāla, syn krále z Cedi; ārāt — rychle; gomāyu-vat — jako šakal; mṛga-pateḥ — patřící králi zvířat, lvu; balim — obĕtního daru; ambuja-akṣa — ó Pane s lotosovýma očima.

Překlad

Proto, můj drahý Pane, jsem si Tĕ vybrala za manžela, a odevzdávám se Ti. Prosím rychle přijeď, ó všemocný, a vem si mĕ za manželku. Můj drahý Pane s lotosovýma očima, nechť se Śiśupāla nikdy nedotkne hrdinova podílu jako šakal, který krade majetek lva.