Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.38

Verš

kā tvā mukunda mahatī kula-śīla-rūpa-
vidyā-vayo-draviṇa-dhāmabhir ātma-tulyam
dhīrā patiṁ kulavatī na vṛṇīta kanyā
kāle nṛ-siṁha nara-loka-mano-’bhirāmam

Synonyma

— která; tvā — Tebe; mukunda — ó Kṛṣṇo; mahatī — ušlechtilá; kula — z hlediska původu; śīla — povahy; rūpa — krásy; vidyā — poznání; vayaḥ — mládí; draviṇa — bohatství; dhāmabhiḥ — a vlivu; ātma — pouze sobĕ; tulyam — rovný; dhīrā — rozvážná; patim — jako svého manžela; kula-vatī — z dobré rodiny; na vṛṇīta — by si nevybrala; kanyā — mladá žena zralá pro manželství; kāle — tehdy; nṛ — mezi muži; siṁha — ó lve; nara-loka — lidstva; manaḥ — mysli; abhirāmam — který tĕšíš.

Překlad

Ó Mukundo, původem, povahou, krásou, poznáním, mládím, bohatstvím a vlivem se Ti nikdo nevyrovná kromĕ sebe samotného. Ó lve mezi muži, tĕšíš mysli celého lidstva. Která ušlechtilá, rozvážná a pro manželství zralá dívka z dobré rodiny by si Tĕ nevybrala za manžela, když k tomu nadešel vhodný čas?