Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.34

Verš

kaccid vaḥ kuśalaṁ brahman
rājato yasya hi prajāḥ
sukhaṁ vasanti viṣaye
pālyamānāḥ sa me priyaḥ

Synonyma

kaccit — zda; vaḥ — tvé; kuśalam — blaho; brahman — ó brāhmaṇo; rājataḥ — od krále; yasya — jehož; hi — vskutku; prajāḥ — poddaní; sukham — šťastnĕ; vasanti — sídlí; viṣaye — ve státĕ; pālyamānāḥ — chránĕní; saḥ — on; me — Mi; priyaḥ — drahý.

Překlad

Ó brāhmaṇo, stará se tvůj král o tvé blaho? Vskutku, ten král, v jehož zemi jsou občané šťastní a chránĕní, je Mi velmi drahý.