Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.3

Verš

tapaḥ-śraddhā-yuto dhīro
niḥsaṅgo mukta-saṁśayaḥ
samādhāya manaḥ kṛṣṇe
prāviśad gandhamādanam

Synonyma

tapaḥ — v askezi; śraddhā — víru; yutaḥ — mající; dhīraḥ — vážný; niḥsaṅgaḥ — odpoutaný od hmotné společnosti; mukta — zbavený; saṁśayaḥ — pochyb; samādhāya — zamĕřenou v tranzu; manaḥ — svou mysl; kṛṣṇe — na Pána Kṛṣṇu; prāviśat — vstoupil na; gandhamādanam — horu známou jako Gandhamādana.

Překlad

Rozvážný král, zbavený hmotné společnosti a pochyb, byl přesvĕdčen o hodnotĕ askeze. Pohroužil svou mysl do Pána Kṛṣṇy a přišel k hoře Gandhamādana.

Význam

Jméno Gandhamādana vyjadřuje místo příjemných vůní. Gandhamādana nepochybnĕ oplývala vůnĕmi divoce rostoucích kvĕtin, lesního medu a ostatními přírodními aromaty.