Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.5-6

Verš

teja ojo balaṁ vīryaṁ
praśrayādīṁś ca sad-guṇān
prajānurāgaṁ pārtheṣu
na sahadbhiś cikīṛṣitam
kṛtaṁ ca dhārtarāṣṭrair yad
gara-dānādy apeśalam
ācakhyau sarvam evāsmai
pṛthā vidura eva ca

Synonyma

tejaḥ — vliv; ojaḥ — schopnosti; balam — sílu; vīryam — statečnost; praśraya — pokoru; ādīn — a tak dále; ca — a; sat — vynikající; guṇān — vlastnosti; prajā — obyvatel; anurāgam — velkou náklonnost; pārtheṣu — k synům Pṛthy; na sahadbhiḥ — tĕch, kteří nedokázali snášet; cikīrṣitam — zámĕry; kṛtam — byly vykonány; ca — také; dhārtarāṣṭraiḥ — Dhṛtarāṣṭrovými syny; yat — jaké; gara — jedu; dāna — podání; ādi — a tak dále; apeśalam — nevhodné; ācakhyau — řekli; sarvam — všechno; eva — vskutku; asmai — jemu (Akrūrovi); pṛthā — Kuntī; viduraḥ — Vidura; eva ca — oba.

Překlad

Kuntī a Vidura Akrūrovi podrobnĕ popsali zlé zámĕry Dhṛtarāṣṭrových synů, kteří nedokázali snášet vznešené vlastnosti synů Kuntī  –  jako například jejich mocný vliv, vojenské schopnosti, fyzickou sílu, statečnost a pokoru  –  ani silnou náklonnost, kterou k nim chovali obyvatelé. Kuntī a Vidura také řekli Akrūrovi, jak se Dhṛtarāṣṭrovi synové pokusili Pāṇḍuovce otrávit jedem a provádĕli další podobné intriky.