Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.4

Verš

uvāsa katicin māsān
rājño vṛtta-vivitsayā
duṣprajasyālpa-sārasya
khala-cchandānuvartinaḥ

Synonyma

uvāsa — pobýval; katicit — nĕkolik; māsān — mĕsíců; rājñaḥ — krále (Dhṛtarāṣṭry); vṛtta — působení; vivitsayā — s přáním zjistit; duṣprajasya — jehož synové byli zlotřilí; alpa — slabá; sārasya — jehož odhodlanost; khala — zlomyslných osob (jako byl Karṇa); chanda — touhy; anuvartinaḥ — který mĕl sklon následovat.

Překlad

Zdržel se v Hastināpuru nĕkolik mĕsíců, aby prozkoumal chování krále, který mĕl slabou vůli, špatné syny a sklon podléhat rozmarům zlomyslných rádců.