Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.3

Verš

yathāvad upasaṅgamya
bandhubhir gāndinī-sutaḥ
sampṛṣṭas taiḥ suhṛd-vārtāṁ
svayaṁ cāpṛcchad avyayam

Synonyma

yathā-vat — jak se patří; upasaṅgamya — poté, co se setkal; bandhubhiḥ — se svými příbuznými a přáteli; gāndinī-sutaḥ — Akrūra, syn Gāndinī; sampṛṣṭaḥ — dotazován; taiḥ — jimi; suhṛt — o jejich drahých; vārtām — na novinky; svayam — on sám; ca — kromĕ toho; apṛcchat — ptal se; avyayam — na jejich blaho.

Překlad

Poté, co se Akrūra, syn Gāndinī, řádnĕ přivítal se všemi svými příbuznými a přáteli, ptali se ho na novinky týkající se členů jejich rodiny a on se na oplátku ptal na jejich blaho.