Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.29

Verš

yo durvimarśa-pathayā nija-māyayedaṁ
sṛṣṭvā guṇān vibhajate tad-anupraviṣṭaḥ
tasmai namo duravabodha-vihāra-tantra-
saṁsāra-cakra-gataye parameśvarāya

Synonyma

yaḥ — který; durvimarśa — nepředstavitelná; pathayā — jehož cesta; nija — svou vlastní; māyayā — tvořivou energií; idam — tento vesmír; sṛṣṭvā — poté, co stvořil; guṇān — jeho kvality; vibhajate — rozprostírá; tat — v nĕm; anupraviṣṭaḥ — vstupující; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; duravabodha — nepochopitelný; vihāra — jehož zábav; tantra — význam; saṁsāra — rození a umírání; cakra — kolobĕh; gataye — a osvobození (pocházející od nĕhož); parama-īśvarāya — nejvyššímu vládci.

Překlad

Klaním se Jemu, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž tvoří tento vesmír nepředstavitelným působením své hmotné energie a potom šíří různé kvality přírody tak, že vstupuje do svého stvoření. Od Nĕho, jehož zábavy mají nepochopitelný význam, pochází jak svazující kolobĕh rození a umírání, tak proces umožňující se z nĕho vysvobodit.

Význam

Dhṛtarāṣṭra přece jenom nebyl obyčejný človĕk, ale společník Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy. Obyčejný človĕk by jistĕ nemohl přednést tak učený hymnus opĕvující Pána.