Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.22

Verš

adharmopacitaṁ vittaṁ
haranty anye ’lpa-medhasaḥ
sambhojanīyāpadeśair
jalānīva jalaukasaḥ

Synonyma

adharma — bezbožným způsobem; upacitam — nahromadĕné; vittam — bohatství; haranti — ukradnou; anye — jiní; alpa-medhasaḥ — neinteligentního; sambhojanīya — jako nezbytnou obživu; apadeśaiḥ — pod klamnými názvy; jalāni — vodu; iva — jako; jala-okasaḥ — obyvatele vody.

Překlad

Cizí osoby vydávající se za drahé svĕřence ukradnou hloupému človĕku jeho hříšnĕ nabyté bohatství, tak jako rybí potĕr vypije vodu, která drží ryby naživu.

Význam

Obyčejní lidé si myslí, že bez svého bohatství nemohou žít, i když je jejich vlastnictví podmínĕné okolnostmi a dočasné. Tak jako bohatství udržuje naživu bĕžného človĕka, dává voda život rybám. Človĕka však okradou o bohatství jeho drazí, kteří na nĕm závisí, tak jako rybí potĕr vypije vodu, která drží ryby naživu. Slovy Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura je tento svĕt „prapodivné sídlo“.