Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.21

Verš

ekaḥ prasūyate jantur
eka eva pralīyate
eko ’nubhuṅkte sukṛtam
eka eva ca duṣkṛtam

Synonyma

ekaḥ — sám; prasūyate — rodí se; jantuḥ — živý tvor; ekaḥ — sám; eva — také; pralīyate — potkává svůj zánik; ekaḥ — sám; anubhuṅkte — prožívá, jak mu náleží; sukṛtam — své dobré reakce; ekaḥ — sám; eva ca — a jistĕ; duṣkṛtam — špatné reakce.

Překlad

Každý tvor se rodí i umírá sám a sám zažívá spravedlivé odmĕny za své dobré a zlé činy.

Význam

Výraz anubhuṅkte je zde důležitý. Bhuṅkte znamená „(živá bytost) zažívá“ a anu „následující“ nebo „následnĕ“. Jinak řečeno, štĕstí a neštĕstí zažíváme podle morální a duchovní kvality našich činností. Jsme zodpovĕdní za to, co dĕláme. Dhṛtarāṣṭra byl nemístnĕ utkvĕle připoutaný ke svým zlovolným synům a přitom zapomínal, že sám bude muset za své nerozumné chování trpĕt.