Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.20

Verš

neha cātyanta-saṁvāsaḥ
kasyacit kenacit saha
rājan svenāpi dehena
kim u jāyātmajādibhiḥ

Synonyma

na — ne; iha — v tomto svĕtĕ; ca — a; atyanta — trvalá; saṁvāsaḥ — společnost (soužití); kasyacit — kohokoliv; kenacit saha — s kýmkoliv; rājan — ó králi; svena — se svým vlastním; api — dokonce; dehena — tĕlem; kim u — co pak říci o; jāyā — s manželkou; ātma-ja — dĕtmi; ādibhiḥ — a tak dále.

Překlad

V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani nemluvĕ.