Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.19

Verš

anyathā tv ācaraḻ loke
garhito yāsyase tamaḥ
tasmāt samatve vartasva
pāṇḍaveṣv ātmajeṣu ca

Synonyma

anyathā — jinak; tu — však; ācaran — jednající; loke — v tomto svĕtĕ; garhitaḥ — zavržený; yāsyase — dojdeš do; tamaḥ — temnoty; tasmāt — proto; samatve — v nestrannosti; vartasva — setrvej; pāṇḍaveṣu — vůči Pāṇḍuovcům; ātma-jeṣu — vůči svým synům; ca — a.

Překlad

Budeš-li však jednat jinak, lidé tĕ zavrhnou v tomto svĕtĕ, a v příštím životĕ vstoupíš do temnoty pekla. Zůstaň proto nestranný vůči synům Pāṇḍua a svým vlastním synům.

Význam

Dhṛtarāṣṭrův celý problém byla jeho nadmĕrná připoutanost ke svým podlým synům. To byla osudná chyba, která mu přivodila pád. O dobré rady ze všech stran nebyla nouze a Dhṛtarāṣṭra dokonce uznal jejich správnost, ale nedokázal je následovat. Čistou, praktickou inteligenci je možné mít, když jsou mysl a srdce čisté.