Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.16

Verš

yāsyan rājānam abhyetya
viṣamaṁ putra-lālasam
avadat suhṛdāṁ madhye
bandhubhiḥ sauhṛdoditam

Synonyma

yāsyan — když se chystal odjet; rājānam — králi (Dhṛtarāṣṭrovi); abhyetya — když přišel k; viṣamam — předpojatému; putra — vůči svým synům; lālasam — naplnĕnému vřelou láskou; avadat — promluvil; suhṛdām — příbuznými; madhye — mezi; bandhubhiḥ — přejícími příbuznými (Pánem Kṛṣṇou a Pánem Balarāmou); sauhṛda — v přátelském duchu; uditam — co bylo řečeno.

Překlad

Vřelá náklonnost krále Dhṛtarāṣṭry k jeho synům ho vedla k tomu, že se k Pāṇḍuovcům choval nespravedlivĕ. Tĕsnĕ před odjezdem Akrūra zašel ke králi, který sedĕl mezi svými přáteli a podpůrci, a sdĕlil mu zprávu, kterou mu na základĕ přátelství poslali jeho příbuzní  –  Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma.