Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.49.14

Verš

śrī-śuka uvāca
ity anusmṛtya sva-janaṁ
kṛṣṇaṁ ca jagad-īśvaram
prārudad duḥkhitā rājan
bhavatāṁ prapitāmahī

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — jak vyjadřují tato slova; anusmṛtya — vzpomínající; sva-janam — na své příbuzné; kṛṣṇam — na Kṛṣṇu; ca — a; jagat — vesmíru; īśvaram — na Nejvyššího Pána; prārudat — hlasitĕ naříkala; duḥkhitā — nešťastná; rājan — ó králi (Parīkṣite); bhavatām — tebe, vznešený; prapitāmahī — prababička.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když takto tvá prababička Kuntīdevī meditovala o členech své rodiny a také o Kṛṣṇovi, vládci vesmíru, ze žalu se rozplakala, ó králi.