Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.49

Verš

kiṁ sādhayiṣyaty asmābhir
bhartuḥ prītasya niṣkṛtim
tataḥ strīṇāṁ vadantīnām
uddhavo ’gāt kṛtāhnikaḥ

Synonyma

kim — zda; sādhayiṣyati — učiní; asmābhiḥ — s námi; bhartuḥ — svého pána; prītasya — který s ním byl spokojený; niṣkṛtim — pohřební obřad; tataḥ — potom; strīṇām — ženy; vadantīnām — zatímco hovořily; uddhavaḥ — Uddhava; agāt — přišel tam; kṛta — poté, co vykonal; ahnikaḥ — své ranní náboženské povinnosti.

Překlad

„Použije naše maso jako obĕtinu při pohřbu svého pána, který byl tak spokojený s jeho službou?“ Zatímco ženy takto hovořily, objevil se Uddhava, který právĕ dokončil své ranní povinnosti.

Význam

Tento verš ukazuje hořké zklamání, které cítily gopī, když Akrūra odvezl Kṛṣṇu. Budou však příjemnĕ překvapené, až uvidí, že nečekaným hostem je Uddhava.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté šesté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Uddhava navštĕvuje Vṛndāvan.“