Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.48

Verš

akrūra āgataḥ kiṁ vā
yaḥ kaṁsasyārtha-sādhakaḥ
yena nīto madhu-purīṁ
kṛṣṇaḥ kamala-locanaḥ

Synonyma

akrūraḥ — Akrūra; āgataḥ — přijel; kim — možná; yaḥ — který; kaṁsasya — krále Kaṁsy; artha — zámĕru; sādhakaḥ — vykonavatel; yena — jímž; nītaḥ — přivezený; madhu-purīm — do mĕsta Mathury; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; kamala — jako lotos; locanaḥ — jehož oči.

Překlad

„Možná se vrátil Akrūra  –  ten, který splnil Kaṁsovu touhu, když odvezl lotosookého Kṛṣṇu do Mathury.“

Význam

To s hnĕvem řekly gopī.