Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.47

Verš

bhagavaty udite sūrye
nanda-dvāri vrajaukasaḥ
dṛṣṭvā rathaṁ śātakaumbhaṁ
kasyāyam iti cābruvan

Synonyma

bhagavati — pán; udite — když vyšel; sūrye — slunce; nanda-dvāri — před branou domu Nandy Mahārāje; vraja-okasaḥ — obyvatelé Vraji; dṛṣṭvā — když uvidĕli; ratham — kočár; śātakaumbham — zlatý; kasya — čí; ayam — tento; iti — tak; ca — a; abruvan — hovořili.

Překlad

Když vyšlo božské slunce, lidé z Vraji si všimli zlatého kočáru před branou Nandy Mahārāje a ptali se, „Komu patří?“