Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.46

Verš

udgāyatīnām aravinda-locanaṁ
vrajāṅganānāṁ divam aspṛśad dhvaniḥ
dadhnaś ca nirmanthana-śabda-miśrito
nirasyate yena diśām amaṅgalam

Synonyma

udgāyatīnām — které hlasitĕ zpívaly; aravinda — jako lotosy; locanam — (o Pánu) jehož oči; vraja-aṅganānām — žen z Vraji; divam — nebe; aspṛśat — dotkl se; dhvaniḥ — zvuk; dadhnaḥ — jogurtu; ca — a; nirmanthana — kvedlání; śabda — se zvukem; miśritaḥ — smíšený; nirasyate — je rozptýlena; yena — jímž; diśām — všech svĕtových stran; amaṅgalam — nepříznivost.

Překlad

Když ženy z Vraji hlasitĕ zpívaly o slávĕ Kṛṣṇy s lotosovýma očima, jejich písnĕ se mísily se zvukem kvedlání, stoupaly do nebe a rozptylovaly vše nepříznivé na všech svĕtových stranách.

Význam

Gopī byly pohroužené v myšlenkách na Kṛṣṇu, a tímto způsobem cítily Jeho přítomnost. Proto mohly radostnĕ zpívat.