Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.45

Verš

tā dīpa-dīptair maṇibhir virejū
rajjūr vikarṣad-bhuja-kaṅkaṇa-srajaḥ
calan-nitamba-stana-hāra-kuṇḍala-
tviṣat-kapolāruṇa-kuṅkumānanāḥ

Synonyma

tāḥ — ty ženy; dīpa — lampami; dīptaiḥ — ozářenými; maṇibhiḥ — drahokamy; virejuḥ — svítily; rajjūḥ — (kvedlací) provazy; vikarṣat — tahající; bhuja — na pažích; kaṅkaṇa — náramků; srajaḥ — nosící řady; calan — pohupující se; nitamba — boky; stana — ňadra; hāra — a náhrdelníky; kuṇḍala — díky náušnicím; tviṣat — zářící; kapola — obličeje; aruṇa — načervenalým; kuṅkumakuṅkumovým práškem; ānanāḥ — tváře.

Překlad

Když ženy z Vraji rukama ozdobenýma náramky tahaly za kvedlací provazy, svítily jasem svých drahokamů, které odrážely svĕtlo lamp. Boky, ňadra a náhrdelníky se jim pohupovaly a obličeje pomazané načervenalou kuṅkumou zářily leskem náušnic, který se jim zrcadlil na tvářích.