Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.40

Verš

sattvaṁ rajas tama iti
bhajate nirguṇo guṇān
krīḍann atīto ’pi guṇaiḥ
sṛjaty avan hanty ajaḥ

Synonyma

sattvam — dobro; rajaḥ — vášeň; tamaḥ — a nevĕdomost; iti — takto nazvané; bhajate — přijímá; nirguṇaḥ — nad hmotnými kvalitami; guṇān — kvality; krīḍan — hrající si; atītaḥ — transcendentální; api — ačkoliv; guṇaiḥ — za použití kvalit; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; hanti — a ničí; ajaḥ — nezrozený Pán.

Překlad

Ačkoliv je transcendentální Pán nad třemi kvalitami hmotné přírody  –  dobrem, vášní a nevĕdomostí  –  bere jako svou hru to, že se s nimi sdružuje. Tak používá nezrozený Nejvyšší Pán hmotné kvality, aby tvořil, udržoval a ničil.

Význam

Brahma-sūtra (2.1.33) uvádí: loka-vat līlā-kaivalyam: „Pán koná své duchovní zábavy, jako kdyby byl obyvatelem tohoto svĕta.“

I když Pán nikomu neprojevuje zvláštní přízeň a nikomu neubližuje, přesto v tomto svĕtĕ pozorujeme štĕstí a utrpení. Gītā (13.22) uvádí: kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya  –  přejeme si sdružovat se s různými kvalitami hmotné přírody, a tak si musíme nést následky. Pán poskytuje pole hmotné přírody, v nĕmž my uplatňujeme svou svobodnou vůli. Pošetilí neoddaní nejenže se pokoušejí Pána podvést tím, že se snaží Jeho přírodu vykořisťovat, ale když trpí působením reakcí, obviňují Ho za své vlastní přečiny. Taková je nestydatost tĕch, kdo nenávidí Boha.