Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.39

Verš

na cāsya karma vā loke
sad-asan-miśra-yoniṣu
krīḍārthaṁ so ’pi sādhūnāṁ
paritrāṇāya kalpate

Synonyma

na — není; ca — a; asya — pro Nĕho; karma — práce; — nebo; loke — v tomto svĕtĕ; sat — čistých; asat — nečistých; miśra — nebo smíšených; yoniṣu — v lůnech či druzích; krīḍā — hře; artham — kvůli; saḥ — On; api — také; sādhūnām — svých svatých oddaných; paritrāṇāya — kvůli zachraňování; kalpate — zjevuje se.

Překlad

V tomto svĕtĕ nemá žádnou práci, která by Ho zavazovala se rodit v čistých, nečistých nebo smíšených druzích života. Přesto se zjevuje, aby se tĕšil ze svých zábav a osvobozoval své svaté oddané.