Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33

Verš

yasmin janaḥ prāṇa-viyoga-kāle
kṣanaṁ samāveśya mano ’viśuddham
nirhṛtya karmāśayam āśu yāti
parāṁ gatiṁ brahma-mayo ’rka-varṇaḥ
tasmin bhavantāv akhilātma-hetau
nārāyaṇe kāraṇa-martya-mūrtau
bhāvaṁ vidhattāṁ nitarāṁ mahātman
kiṁ vāvaśiṣṭaṁ yuvayoḥ su-kṛtyam

Synonyma

yasmin — do nĕhož; janaḥ — kdokoliv; prāṇa — od svého životního vzduchu; viyoga — odloučení; kāle — v dobĕ; kṣaṇam — na okamžik; samāveśya — když pohrouží; manaḥ — svou mysl; aviśuddham — nečistou; nirhṛtya — poté, co zničí; karma — reakcí za hmotné činnosti; āśayam — všechny stopy; āśu — ihned; yāti — jde; parām — do nejvyššího; gatim — místa určení; brahma-mayaḥ — v čistĕ duchovní podobĕ; arka — jako slunce; varṇaḥ — jehož barva; tasmin — Jemu; bhavantau — vy, ušlechtilí; akhila — všech; ātma — Nejvyšší Duše; hetau — a důvod existence; nārāyaṇe — Pán Nārāyaṇa; kāraṇa — příčina všeho; martya — lidské; mūrtau — v podobĕ; bhāvam — čistou lásku; vidhattām — dal; nitarām — nesmírnĕ; mahā-ātman — dokonale úplnému; kim — co potom; avaśiṣṭam — zbývající; yuvayoḥ — pro vás; su-kṛtyam — vyžadovaná zbožná činnost.

Překlad

Kdokoliv, dokonce i osoba v nečistém stavu, jež do Nĕho byť jen na okamžik pohrouží svou mysl v dobĕ smrti, spálí všechy stopy hříšných reakcí a ihned dosáhne nejvyššího transcendentálního cíle v čisté, duchovní podobĕ, zářivé jako slunce. Vy dva jste vykonávali výjimečnou láskyplnou službu pro Pána Nārāyaṇa, Nadduši všeho a příčinu veškeré existence, tu velkou duši, která, přestože je původní příčinou všeho, má tĕlo podobné lidskému. Jaké zbožné činy by od vás ještĕ mohl kdo vyžadovat?