Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.3

Verš

gacchoddhava vrajaṁ saumya
pitror nau prītim āvaha
gopīnāṁ mad-viyogādhiṁ
mat-sandeśair vimocaya

Synonyma

gaccha — prosím jeď; uddhava — ó Uddhavo; vrajam — do Vraji; saumya — ó laskavý; pitroḥ — rodičům; nau — Mým; prītim — potĕšení; āvaha — přines; gopīnāmgopī; mat — ode Mne; viyoga — způsobené odloučením; ādhim — od mentální bolesti; mat — přinesenými ode Mne; sandeśaiḥ — zprávami; vimocaya — oprosti.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Milý, laskavý Uddhavo, jeď do Vraji a potĕš Naše rodiče. A také ulev gopīm, jež trpí v odloučení ode Mne, tím, že jim předáš Mou zprávu.