Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.26

Verš

pralambo dhenuko ’riṣṭas
tṛṇāvarto bakādayaḥ
daityāḥ surāsura-jito
hatā yeneha līlayā

Synonyma

pralambaḥ dhenukaḥ ariṣṭaḥ — Pralamba, Dhenuka a Ariṣṭa; tṛṇāvartaḥ — Tṛṇāvarta; baka-ādayaḥ — Baka a ostatní; daityāḥ — démoni; sura-asura — polobohy i démony; jitaḥ — kteří porazili; hatāḥ — zabiti; yena — kým; iha — zde (ve Vṛndāvanu); līlayā — snadno.

Překlad

Zde ve Vṛndāvanu Kṛṣṇa a Balarāma snadno zahubili démony, jako byl Pralamba, Dhenuka, Arista, Tṛṇāvarta a Baka, kteří sami porazili polobohy i ostatní démony.