Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.24

Verš

kaṁsaṁ nāgāyuta-prāṇaṁ
mallau gaja-patiṁ yathā
avadhiṣṭāṁ līlayaiva
paśūn iva mṛgādhipaḥ

Synonyma

kaṁsam — Kaṁsu; nāga — slonů; ayuta — deset tisíc; prāṇam — jehož životní síla; mallau — dva zápasníky (Cāṇūru a Muṣṭiku); gaja-patim — krále slonů (Kuvalayāpīḍu); yathā — protože; avadhiṣṭām — Oni dva zabili; līlayā — jako kdyby to byla hra; eva — snadno; paśūn — zvířata; iva — jako; mṛga-adhipaḥ — lev, král zvířat.

Překlad

Kṛṣṇa a Balarāma ostatnĕ zabili Kaṁsu, který byl silný jako deset tisíc slonů, jakož i zápasníky Cāṇūru a Muṣṭiku a slona Kuvalayāpīḍu. Všechny je zabili hravĕ, stejnĕ snadno, jako lev sprovodí ze svĕta malá zvířata.

Význam

Zde chce Nanda říci: „Nejenže Garga Muni prohlásil, že tito chlapci jsou božští, ale podívej se, co vykonali! Každý o tom mluví.“