Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.23

Verš

manye kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca
prāptāv iha surottamau
surāṇāṁ mahad-arthāya
gargasya vacanaṁ yathā

Synonyma

manye — myslím si; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; ca — a; rāmam — Balarāma; ca — a; prāptau — získaní; iha — na této planetĕ; sura — polobohů; uttamau — dva z nejvznešenĕjších; surāṇām — polobohů; mahat — velkému; arthāya — kvůli zámĕru; gargasya — mudrce Gargy; vacanam — výrok; yathā — jako.

Překlad

Podle mého názoru musí Kṛṣṇa a Balarāma být dva vznešení polobozi, kteří přišli na tuto planetu splnit nĕjakou velkou misi polobohů. Tak to předpovĕdĕl Garga Ṛṣi.