Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.22

Verš

saric-chaila-vanoddeśān
mukunda-pada-bhūṣitān
ākrīḍān īkṣyamāṇānāṁ
mano yāti tad-ātmatām

Synonyma

sarit — řeky; śaila — kopce; vana — lesů; uddeśān — a různé části; mukunda — Kṛṣṇy; pada — nohama; bhūṣitān — ozdobené; ākrīḍān — místa Jeho her; īkṣyamāṇānām — pro ty, kdo vidí; manaḥ — mysl; yāti — dosáhne; tat-ātmatām — naprostého pohroužení v Nĕm.

Překlad

Když vidíme místa, kde si Mukunda užíval svých rozmarných zábav  –  řeky, kopce a lesy, které ozdobil svýma nohama  –  naše mysli se zcela pohrouží do Nĕho.