Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.16

Verš

kaccid aṅga mahā-bhāga
sakhā naḥ śūra-nandanaḥ
āste kuśaly apatyādyair
yukto muktaḥ suhṛd-vrataḥ

Synonyma

kaccit — zda; aṅga — můj drahý; mahā-bhāga — ó nanejvýš požehnaný; sakhā — příteli; naḥ — náš; śūra-nandanaḥ — syn krále Śūry (Vasudeva); āste — žije; kuśalī — dobře; apatya-ādyaiḥ — se svými dĕtmi a tak dále; yuktaḥ — jenž se shledal; muktaḥ — osvobozený; suhṛt — svým přátelům; vrataḥ — který je oddaný.

Překlad

(Nanda Mahārāja řekl:) Můj drahý, který jsi tak požehnaný, daří se dobře synovi Śūry, když je teď svobodný a shledal se se svými dĕtmi a dalšími příbuznými?