Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.15

Verš

bhojitaṁ paramānnena
saṁviṣṭaṁ kaśipau sukham
gata-śramaṁ paryapṛcchat
pāda-saṁvāhanādibhiḥ

Synonyma

bhojitam — nakrmil; parama-annena — prvotřídním jídlem; saṁviṣṭam — usadil; kaśipau — na pĕkné lůžko; sukham — pohodlnĕ; gata — zbavil; śramam — únavy; paryapṛcchat — zeptal se; pāda — jeho nohou; saṁvāhana — masírováním; ādibhiḥ — a tak dále.

Překlad

Poté, co se Uddhava najedl prvotřídního jídla, byl pohodlnĕ usazen na lůžko a zbaven únavy masírováním nohou a dalšími způsoby, Nanda se ho takto otázal:

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī zmiňuje, že Nanda nechal služebníka masírovat Uddhavovi nohy, neboť Uddhava byl Nandův synovec.