Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.14

Verš

tam āgataṁ samāgamya
kṛṣṇasyānucaraṁ priyam
nandaḥ prītaḥ pariṣvajya
vāsudeva-dhiyārcayat

Synonyma

tam — jeho (Uddhavu); āgatam — jenž přijel; samāgamya — vycházející vstříc; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; anucaram — následovníka; priyam — drahého; nandaḥ — Nanda Mahārāja; prītaḥ — šťastný; pariṣvajya — poté, co obejmul; vāsudeva-dhiyā — myslící na Pána Vāsudevu; ārcayat — uctíval.

Překlad

Jakmile Uddhava přijel k domu Nandy Mahārāje, Nanda mu vyšel vstříc, aby se s ním setkal. Král pastevců ho s velkým štĕstím objal a uctíval ho jako nĕkoho, kdo se neliší od Pána Vāsudevy.

Význam

Uddhava vypadal přesnĕ jako Nandův syn Kṛṣṇa a přinášel potĕšení každému, kdo ho spatřil. Ačkoliv byl tedy Nanda pohroužený v myšlenkách na odloučení od Kṛṣṇy, když uvidĕl Uddhavu, jak se blíží k jeho domu, uvĕdomil si vnĕjší události a dychtivĕ vyšel ven, aby svého vznešeného návštĕvníka obejmul.