Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.51

Verš

devakī vasudevaś ca
vijñāya jagad-īśvarau
kṛta-saṁvandanau putrau
sasvajāte na śaṅkitau

Synonyma

devakī — Devakī; vasudevaḥ — Vasudeva; ca — a; vijñāya — uvĕdomující si; jagat — vesmíru; īśvarau — dva Pánové; kṛta — vzdávající; saṁvandanau — veškerou úctu (tím, že stáli se sepjatýma rukama); putrau — své dva syny; sasvajāte na — neobjali; śaṅkitau — obávající se.

Překlad

Devakī a Vasudeva nyní vĕdĕli, že Kṛṣṇa a Balarāma jsou Pánové vesmíru, a tak jen stáli se sepjatýma rukama. Kvůli obavám své syny neobjali.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté čtvrté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Zabití Kaṁsy.“