Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.50

Verš

mātaraṁ pitaraṁ caiva
mocayitvātha bandhanāt
kṛṣṇa-rāmau vavandāte
śirasā spṛśya pādayoḥ

Synonyma

mātaram — svou matku; pitaram — otce; ca — a; eva — také; mocayitvā — poté, co vyprostili; atha — potom; bandhanāt — z jejich pout; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; vavandāte — poklonili se; śirasā — svými hlavami; spṛśya — dotýkající se; pādayoḥ — jejich nohou.

Překlad

Kṛṣṇa a Balarāma pak zbavili svou matku a otce pout a poklonili se jim, až se hlavami dotkli jejich nohou.