Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.49

Verš

śrī-śuka uvāca
rāja-yoṣita āśvāsya
bhagavāḻ loka-bhāvanaḥ
yām āhur laukikīṁ saṁsthāṁ
hatānāṁ samakārayat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; rāja — krále (a jeho bratrů); yoṣitaḥ — manželky; āśvāsya — poté, co utĕšil; bhagavān — Nejvyšší Pán; loka — všech svĕtů; bhāvanaḥ — udržovatel; yām — které; āhuḥ — přikazují (védské autority); laukikīm saṁsthām — pohřební obřady; hatānām — pro zemřelé; samakārayat — nechal vykonat.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Pán Kṛṣṇa, udržovatel všech svĕtů, utĕšil královské ženy, nechal vykonat předepsané pohřební obřady.